Nawigacja
Rada Gminy
GMINAoff
Prawo lokalne off
J.ORGANIZACYJNE off
J. POMOCNICZE off
O. POZARZĄDOWE off
TURYSTYKAoff
SPORToff
INNEoff
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne
pokój nr 18

e-mail: sr@starakiszewa.pl

Świadczenia rodzinne

 • ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE ,,PROGRAM RODZINA 500+"
 • Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 • Oświadczenie o sposobie wypłaty
 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 • Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 • Za Życiem - informacja
 • Za Życiem - wniosek
 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 • Oświadczenie o niekorzystaniu więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym
 • Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
 • Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania
 • Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 • Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
 • Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
 • Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osóbfizycznych na zasadach określonych w Art. 27, Art. 30B, Art. 30C, Art. 30E, Art, 30F ustawy z dia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2012r. Poz. 361, Z Późn. Zm.)
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży
 • Karta dużej rodziny

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

  Informacja
  Urząd czynny:

  poniedziałek - piątek
  7:30 - 15:30

  Adres:

  ul. Ogrodowa 1
  83-430 Stara Kiszewa
  woj: pomorskie

  Konto bankowe

  Bank Spółdzielczy
  Starogard Gdański
  Oddz. Stara Kiszewa
  Nr 59 8340 0001 0300 01 43 2000 0004 urzadgminy@starakiszewa.pl
  Mapa Gminy
   
  CIT
  1% dla OSP
  Załatw sprawę
  Gosp. odpadami
  BIP
  eea grants
  MojePodręczniki
  Brak pluginu Flash
  Strategia 2020
  W galerii
  Realizowane projekty


  LGR MORENKA
  Chata Kociewia
  Partnerstwo Gmin
  Wrota Pomorza
  Wydarzenia
  PnWtŚrCzPiSoNi
  1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31