Informacja o zakończeniu realizacji projektu pn: „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych na terenie gminy Stara Kiszewa”
Dodane przez Admin dnia 10.12.2013

Informacja o zakończeniu realizacji projektu pn: „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych na terenie gminy Stara Kiszewa”

Przedmiotem projektu była kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, dwóch obiektów edukacyjnych na terenie gminy (Publicznej Szkoły Podstawowe w Górze oraz Zespołu Szkół w Starych Polaszkach) wraz z wymianą źródła ciepła w jednej z nich z obecnej kotłowni węglowej na opalaną ekogroszkiem oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – kolektorów społecznych i pompy ciepła.


Rozszerzona zawartość newsa

Zakres wykonanych prac termo modernizacyjnych obejmował w szczególności:

a) Zespół Szkół w Starych Polaszkach – powierzchnia 2280 m2:

b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Górze – powierzchnia 630 m2:

Głównym rezultatem tej inwestycji jest oszczędność energii cieplnej na poziomie 418,96 MWh/rok.

W poniższej tabeli przedstawiono główne efekty ekologiczne realizacji inwestycji w postaci redukcji emisji do atmosfery głównych zanieczyszczeń w postaci pyłowych i gazowych: pyłu ogólnego, CO, CO2, SO2 i NOx. W tym zakresie realizacja inwestycji w związku z jednej strony z wymianą źródeł ciepła na znacznie bardziej ekologiczne, a z drugiej działania związane z termomodernizacją obiektów skutkującą obniżeniu zapotrzebowania na ciepło skutkują redukcją ilości zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery. Redukcja ta w sumie wyniesie 223,9069 ton w skali roku przy czym pod względem wartości bezwzględnych najwyższa będzie dotyczyła emisji CO2 która zostanie ograniczona o 214 ton/rok.

Tab. Miara efektu ekologicznego (wyciąg z audytu energetycznego)

Redukcja emisji ton/rok Redukcja emisji równoważnej
Pyłu ogólnego CO CO2 SO2 NOx
2,822 4,815 214 2,1472 0,1227 223,9069

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 230 000,00 zł.