Informacja o zakończeniu realizacji projektu pn: „Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobyle”
Dodane przez Admin dnia 04.12.2013

Informacja o zakończeniu realizacji projektu pn: „Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobyle”

Informacja o zakończeniu realizacji projektu pn: „Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobyle”. Przedmiotem projektu był remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobyle. Zakres wykonanych prac obejmował w szczególności:


Rozszerzona zawartość newsa


Rozbudowa stacji o II° pompowania wody pozwoli na bardziej ekonomiczną pracę stacji, wyeliminowanie pomp głębinowych dużej mocy, płukanie filtrów wodą ze zbiorników wyrównawczych oraz umożliwi w razie konieczności zastosowanie stałej dezynfekcji wody i przetrzymanie chlorowanej wody minimum 30 minut w zbiorniku.
W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujący efekt ekologiczny:
1. wydajność SUW wzrosła z 6,4 m³/h do 13 m³/h,
2. liczba mieszkańców korzystających z ujęcia wzrosła do 1000 osób.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 700 000,00 zł.