SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PN. "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY STARA KISZEWA - EDYCJA 2013" REALIZOWANEGO PRZEZ WÓJTA GMINY STARA KISZEWA
Dodane przez Admin dnia 26.11.2013

Sprawozdanie z realizacji zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stara Kiszewa - edycja 2013" realizowanego przez Wójta Gminy Stara Kiszewa.

Wójt Gminy Stara Kiszewa informuje, że w terminie od czerwca do października 2013 roku zostało zrealizowane zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stara Kiszewa - edycja 2013".


Rozszerzona zawartość newsa
Przedmiotem zadania było usunięcie azbestu z demontażem i bez demontażu, transport oraz utylizacja azbestowych pokryć dachowych z terenu Gminy Stara Kiszewa. Do zadania przystąpiło 27 właścicieli nieruchomości. Zadanie realizowała wyłoniona w drodze przetargu firma, tj. Eco-Pol Sp. z o.o., z siedzibą: przy ul. Dworcowa 9, 86 – 120 Pruszcz; reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Dariusza Orzechowskiego.

 

Ostatecznie rozliczyło się 24 wnioskodawców, osiągając zamierzony efekt ekologiczny. Łącznie z terenu gminy usunięto 64,875 Mg wyrobów zawierających azbest, co stanowi 4 805,556 m². Usunięte wyroby azbestowe zostały przekazane na Składowisko odpadów zawierających azbest w Małociechowie.

Projekt został dofinansowany w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2 - Usuwanie wyrobów zawierających azbest" w kwocie 27 040,00 zł, w tym przez: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych); Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych).