SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA
Dodane przez Admin dnia 15.12.2017

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA pn.: Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Stara Kiszewa w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” – edycja 2017

Gmina Stara Kiszewa informuje o zrealizowaniu kampanii informacyjnej w 2017 r. zadania pn. Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Stara Kiszewa w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” – edycja 2017. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza


Rozszerzona zawartość newsa

Gmina Stara Kiszewa informuje o zrealizowaniu kampanii informacyjnej w 2017 r. zadania pn. Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Stara Kiszewa w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” – edycja 2017. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza

Celem zadania było zmniejszenie ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Istniejąca monokultura węglowa w produkcji energii powinna być zastępowana rozwiązaniami charakteryzującymi się mniejszą emisją zanieczyszczeń do atmosfery, a w szczególności rozwiązaniami opartymi o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Celem zadania było zmniejszenie ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Osiągnięto następujący efekt ekologiczny


Czynny udział potwierdziło ostatecznie 16 właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stara Kiszewa wyrażających zgodę na uczestnictwo w w/w konkursie.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 271.618,15 zł. Kwota dofinansowania powyższego zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wyniosła 61.929,00 zł co stanowiło 22,80% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację zadania. W ramach zadania zostało zdemontowane 17 szt. pieców węglowych.