Nawigacja
GMINAoff
Prawo lokalne off
J.ORGANIZACYJNE off
J. POMOCNICZE off
O. POZARZĄDOWE off
TURYSTYKAoff
SPORToff
INNEoff
Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

Zalecenia Pokontrolne.

Podając powyższe do wiadomości Pana Wójta, działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, proszę o spowodowanie usunięcia przedstawionych nieprawidłowości i uchybień, poprzez:

- aktualizowanie przepisów prawa miejscowego miejscowego przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

- przestrzeganie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomościami szczególności w zakresie pobierania opłaty adiacenckiej,

- przestrzeganie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzanie ścieków, w szczególności w zakresie wykonywania przyłączy wodociągowych wodociągowych kanalizacyjnych do nieruchomości nie będących własnością Gminy,

- spowodowanie zwrotu do budżetu Gminy kwot poniesionych przez Gminę na realizację zadania, które nie należy do zadań Gminy, tj. na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości, których właściciele nie dokonali wpłat z tego tytułu.

      Jednocześnie przypominam, że zgodnie treścią art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, kontrolowana jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia zawiadomić izbę o wykonaniu wniosków lub przyczynach niewykonania wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

       Wykonanie powyższych zaleceń może być objęte kontrolą sprawdzającą zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

       Do wniosków zawartych w powyższym wystąpieniu przysługuje prawo złożenia zastrzeżeń, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku za pośrednictwem Prezesa tutejszej Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

czytaj całość

I Edycja Kościerskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej Oldboyów

 

Dnia 20.03.09r.w Kościerzynie odbyło się podsumowanie oraz wręczanie pucharów i nagród za I Edycję Kościerskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej Oldboyów.

Do rozgrywek przystąpiło 8 drużyn z powiatu kościerskiego w tym drużyna ze Starej Kiszewy.

Mecze w Lidze rozgrywane były systemem mecz i rewanż.

Od początku rozgrywek drużyna ze Starej Kiszewy plasowała się w czołówce tabeli. Na 14 rozegranych meczy osiągnęła 11 zwycięstw,1 remis i tylko 2 porażki.

Tabela

Kościerskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej Old Boy-ów

o Puchar Burmistrza Miasta Kościerzyna


Poz.

Drużyna

Meczy

Pkt

Zw.

Rem.

Przeg.

Bramki

Bilans

1

Stara Kiszewa

14

34

11

1

2

101-48

+53

2

Hades

14

29

9

2

3

65-47

+18

3

Fach – Bud

14

28

9

1

4

75-42

+33

4

Sokół

14

27

9

-

5

65-45

+20

5

Lubiana

14

20

6

2

6

50-53

-3

6

Gołubie – Stężyca

14

16

5

1

8

53-63

-10

7

Lipusz

14

10

3

1

10

45-80

-35

8

Kajko

14

0

-

-

14

21-97

-76


Ogólnie drużyna zdobyła 34 punkty i z przewagą 5pkt nad „Hadesem” zajęła I miejsce i tym samym zdobyła Puchar Burmistrza Kościerzyny.

Oprócz I miejsca w Lidze dwóch naszych zawodników Tomasz Świeczkowski i Mariusz Weier zajęli dwa pierwsze miejsca w tabeli strzelców, pierwszy strzelił 30 bramek, drugi 23 bramki.

Zwycięska drużyna grała w składzie:

Henryk Tocha

Franciszek Aftka

Tomasz Świeczkowski

Tomasz Tebecio

Bogdan Treder

Krzysztof Łagowski

Krzysztof Racławski

Jarosław Herbasz

Sebastian Posański

Dariusz Weier

Mariusz Weier

Arkadiusz Czapiewski

Marek Strus

Dla drużyny ze Starej Kiszewy jest to ogromny sukces, gdyż dotychczas nigdy nie uplasowała się tak wysoko w Lidze.I jak podkreślają zawodnicy rywalizacja w lidze była bardzo zacięta do ostatnich meczy i trzeba było walczyć o wygraną w każdym meczu i z każdą drużyną. Zawodnicy obiecują ze w przyszłym sezonie też powalczą o zwycięstwo, co nie będzie łatwe bo poziom w lidze jest bardzo wyrównany.

Puchary i nagrody rzeczowe wręczali Burmistrz miasta Marcin Modrzejeski, przewodniczący Rady Andrzej Gierszewski i Organizator ligi Arkadiusz Maliszewski 

czytaj całość

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych wspieranych przez samorząd Gminy w 2009 r.

Wójt Gminy Stara Kiszewa

działając na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
i Uchwały Nr XXVI/146/2009 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 16 stycznia 2009 r.

o g ł a s z a

otwarty konkurs ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminy w zakresie:

ZADANIE 1 Upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

Priorytet 1: Prowadzenie szkolenia utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży, organizacja turniejów i innych wydarzeń sportowych o zasięgu gminnym, udział w rozgrywkach sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym i ogólnopolskim w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, lekka atletyka, tenis stołowy i innych.

ZADANIE 2 Organizacja wypoczynku dzieci, młodzieży i osób starszych, w tym osób niepełnosprawnych:

Priorytet: Organizacja wycieczek krajoznawczych, rajdów pieszych, rowerowych, obozów, spotkań integracyjnych

czytaj całość

IX Edycja Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”.

Rozpoczęły się zapisy do kolejnej, już IX edycji Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. To największe w Polsce rozgrywki dla dziesięciolatków i młodszych dzieci, w których corocznie bierze udział kilkadziesiąt tysięcy zawodników z całego kraju. Tegoroczną nagrodą główną są: Puchar Tymbarku oraz wyjazd na stadion Realu Madryt – Santiago Bernabeu. Każda drużyna, która zagra w Turnieju otrzyma piłkę.

Rozpoczęła się IX edycja Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. Jest to największa impreza sportowa w naszym kraju przeznaczona dla dzieci do lat 10. O skali popularności Turnieju świadczy rosnąca liczba uczestniczących w nim zawodników. W 2007 roku w rozgrywkach wzięło udział 16 tysięcy dzieci, a rok później było ich już ponad 23 tysiące. Patronat honorowy nad IX edycją Turnieju, objęli: Leo Beenhakker – Trener Reprezentacji Polski, UEFA – Program Grassroots, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Wyszukiwanie zdolnych piłkarzy

Organizatorem Turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej, a sponsorem głównym - Tymbark. Ich wspólnym celem jest ułatwienie młodym zawodnikom rozwoju sportowego oraz wyłanianie największych piłkarskich indywidualności. Oprócz wielu przyjemnych wspomnień, młodzi piłkarze i piłkarki zdobywają również cenne doświadczenia, które na pewno zaprocentują w przyszłości. Dla najzdolniejszych zawodników uczestnictwo w Turnieju może być pierwszym krokiem do reprezentacji Polski, a nawet najlepszych europejskich klubów. W poprzednich edycjach Turnieju, zauważono wiele piłkarskich talentów.

Jak wielokrotnie mówił Leo Beenhakker, w Polsce nie brakuje zdolnej piłkarskiej młodzieży. Ze zdaniem selekcjonera reprezentacji Polski zgadza się Dariusz Czech, prezes firmy Tymbark - sponsora Turnieju: „Mali piłkarze mają wspaniałe umiejętności, ambicję, wielkie serce do gry i do walki o każdą piłkę. Jeśli tylko będą rozwijać te cechy, to za kilka lat możemy być spokojni o naszą reprezentację narodową”.

Wyszukiwaniem najlepiej rokujących zawodników, startujących w turniejowych rozgrywkach, będą się zajmować profesjonaliści – sędziowie i trenerzy. Podczas finałów wojewódzkich będą oni wybierać najbardziej utalentowanych młodych piłkarzy, którzy wejdą w skład reprezentacji danego województwa.

Dodatkowo dla potrzeb Turnieju został powołany specjalny Sztab Szkoleniowy. W jego skład weszli: Radosław Mroczkowski i Andrzej Zamilski – asystenci Leo Beenhakkera, Stefan Majewski, Michał Globisz i Dariusz Wójtowicz – trenerzy młodzieżowych reprezentacji Polski. Będą oni nie tylko obserwować zawodników podczas rozgrywek, ale także doradzać im oraz ich trenerom. Zadaniem członków Sztabu Szkoleniowego będzie także wyłonienie najlepszych zawodników spośród grających w Wielkim Finale.

Na efekty pracy Sztabu Szkoleniowego bardzo liczy Tomasz Zabielski, koordynator Turnieju z ramienia PZPN - organizatora rozgrywek. Jak powiedział: „Jestem przekonany, że w IX edycji Turnieju, podobnie jak w poprzednich, zobaczymy pasję, emocje i rywalizację w duchu fair play oraz, że uda nam się odkryć wielkie piłkarskie indywidualności”.

 

Zgłoszenia drużyn do 24 kwietnia

Termin rejestracji drużyn do Turnieju upływa dnia 24 kwietnia b.r. Trenerzy lub nauczyciele w-f mogą zgłaszać dwunastoosobowe zespoły dziewcząt lub chłopców, wysyłając formularz zgłoszenia przez Internet (dostępny na stronie www.zpodworkanastadion.pl lub www.uks.info.pl), pocztą tradycyjną do działu UKS przy PZPN, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa lub faksem na numer (22) 625-38-86.

Z podwórka na stadion… Realu Madryt!

Rozgrywki w ramach IX edycji Turnieju rozpoczynają się wkrótce po zakończeniu zapisów. Każda zgłoszona drużyna, która weźmie udział w Turnieju, otrzyma w prezencie piłkę.

Młodzi piłkarze zmierzą się najpierw na etapie gminnym i powiatowym. Drużyny, które wyjdą zwycięsko z tej rywalizacji, zagrają w 16 finałach wojewódzkich. Najlepsze drużyny z poszczególnych województw wyjadą na cztery dwunastodniowe obozy szkoleniowe, podczas których pod okiem członków Sztabu Szkoleniowego będą doskonalić swoje umiejętności i rywalizować o awans do Wielkiego Finału. Ogólnopolski Finał Turnieju o Puchar Tymbarku zostanie rozegrany w dniach 4-6 września. O zwycięstwo będzie walczyć 16 najlepszych drużyn (po 8 zespołów chłopców i dziewczynek).

Zakończenie Wielkiego Finału nie oznacza końca turniejowych emocji. Zwycięzcy Turnieju będą mogli cieszyć się zdobyciem Pucharu Tymbarku oraz fantastyczną nagrodą główną. Zgodnie z tradycją jest nią wyjazd na jeden z największych europejskich stadionów, na którym dzieci obejrzą mecz sławnej drużyny piłkarskiej. Rok temu młodzi zawodnicy ze zwycięskich drużyn mogli podziwiać reprezentację Anglii grającą z Kazachstanem na legendarnym stadionie Wembley. Dwa lata temu nagroda była równie atrakcyjna – wizyta na Camp Nou i obserwowanie w akcji FC Barcelona, czołowego klubu Europy.

W tym roku nagrodą główną, o którą zagra każda drużyna startująca w IX edycji Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, jest wyjazd do Hiszpanii na wspaniały stadion Realu Madryt - Santiago Bernabeu. Dodatkowo dziewczynki i chłopcy ze zwycięskich drużyn rozegrają mecze ze swoimi hiszpańskimi rówieśnikami. Jak powiedział Dariusz Czech:Trudno sobie wyobrazić bardziej inspirującą nagrodę dla początkujących piłkarzy”. Jego opinię podziela Tomasz Zabielski, mówiąc, że: „O takiej nagrodzie marzą tysiące małych piłkarzy na całym świecie!”.

Organizatorem Turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej, a sponsorem głównym - Tymbark.

Patronat honorowy nad Turniejem objęli: Leo Beenhakker – Trener Reprezentacji Polski, UEFA – Program Grassroots, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Patronat medialny nad Turniejem objęli: Dziennik Polska, Piłka Nożna, Przegląd Sportowy, Giga Sport, Polska Dziennik Łódzki, Polska Dziennik Bałtycki, Polska Gazeta Krakowska, Polska Gazeta Wrocławska, Polska Dziennik Zachodni, Polska Głos Wielkopolski, Polska Kurier Lubelski, www.interia.pl, www.wiadomosci24.pl; www.naszemiasto.pl; www.wychowaniefizyczne.pl, www.interklasa.pl.

Partnerem Turnieju jest firma Cobi.

Szczegółowe informacje o Turnieju znajdują się na stronach:

www.zpodworkanastadion.pl oraz www.uks.info.pl


czytaj całość

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej

Dnia 18.03.09r.w bibliotece w Starej Kiszewie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej.

Konkurs odbywa się w 4 kategoriach wiekowych:

1. Klasy I – III

2.Klasy IV – VI

3.Klasy I-III gimnazjum

4.Poezja śpiewana

Do etapu gminnego szkoły typują po dwóch uczniów z każdej kategorii.

Do etapu gminnego zostało zgłoszone 16 uczniów z następujących szkół:

ZKiW Stara Kiszewa, Zespół Szkół Stare Polaszki ,Szkoła Podstawowa Góra.

Skład Komisji Konkursowej:

1.Przewodnicząca - Wiesława Romańska -Tocha

2.Katarzyna Gierigk - Szkoła Podstawowa w Górze

3.Ewelina Warenycia - Szkoła Podstawowa w Górze

4.Wiesława Buszman - Zespół Szkół w Starych Polaszkach

5.Zofia Więcławska - ZKiW w Starej Kiszewie

6.Alicja Zabrocka - Dyrektor Biblioteki

 

Wyniki konkursu

Klasy I - III

I miejsce - Julia Las - ZKiW Stara Kiszewa

II miejsce - Klaudia Dobosz- Szkoła Podstawowa w Górze

Klasy IV – VI

I miejsce - Kamila Bruniecka – Zespół Szkół Stare Polaszki

II miejsce - Maciej Stormowski – Szkoła Podstawowa Góra

 

Klasy I – III gimnazjum

I miejsce - Ewelina Sienniak – ZKiW Stara Kiszewa

II miejsce - Patrycja Adhas – Zespół Szkół Stare Polaszki


Poezja śpiewana:

Paulina Osowska – ZKiW Stara Kiszewa

Uczniowie za zajęcie miejsc I-III w poszczególnych kategoriach otrzymali nagrody rzeczowe /słowniki , lektury/ ufundowane przez Urząd Gminy w Starej Kiszewie.

W/w uczniowie będą reprezentować Gminę Stara Kiszewa w Eliminacjach Rejonowych w Kościerzynie.

Dużym sukcesem dla uczniów Ze Szkoły Podstawowej w Górze Klaudii Dobosz i Macieja Stormoskiego zakończył się udział w Powiatowych eliminacjach Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej. Uczniowie ci w kategorii klas I - VI otrzymali wyróżnienia.

czytaj całość

Powiatowe Igrzyska w Mini Koszykówce Dziewcząt

Dnia 14.03.09r.na Sali sportowej w Wygoninie odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mini Koszykówce Dziewcząt.

Do rywalizacji przystąpiło 5 drużyn z powiatu:

- Szkoła Podstawowa Lipusz

- Szkoła Podstawowa Grabowo

- Szkoła Podstawowa Liniewo

- Zespół Kształcenia Wielki Klińcz

- Zespół Kształcenia i Wychowania Stara Kiszewa

Zespoły zostały rozlosowane na dwie grupy. Sędzią Głównym turnieju był Pan Wiesław Bejm.

Zwycięzcy grup zagrali o miejsce I, natomiast zespoły które zajęły drugie miejsca w grupie spotkały się w meczu o III miejsce.

Poziom turnieju był wysoki, dziewczynki często prezentowały zagrania których mogłyby pozazdrościć im starsze koleżanki. Szczególnie w drużynie z Lipusza pod wodzą nauczyciela Tomka Kraskowskiego było widać dobre przygotowanie techniczne jak i kondycyjne. Na wyróżnienie w tej drużynie zasługuje Kinga Ebertowska, która w przekroju całego turnieju zdobyła najwięcej koszy.

I tak o III miejsce zagrały drużyny ze Starej Kiszewy i Wielkiego Klińcza. Zwyciężyły dziewczęta ze Starej Kiszewy w stosunku 32:16.Najwięcej punktów

Dla Starej Kiszewy zdobyła Karolina Landowska.

W meczu o I miejsce i możliwość gry w półfinałach wojewódzkich spotkały się drużyny z Lipusz i Grabowa. Faworytem tego meczu były dziewczęta z Lipusza, które we wcześniejszych meczach w grupie bardzo dobrze się zaprezentowały

Niestety finał i związane z tym emocje powodują, że nie zawsze wygrywa fawory Po zaciętej walce do ostatnich sekund meczu, zwyciężyły dziewczęta

z Grabowa w stosunku 20:16

Puchary ,medale i pamiątkowe dyplomy ufundował Urząd Gminy w Starej Kiszewie;.

czytaj całość

II Edycja Loterii Fantowej pt. "Dobro"

W dniach 11 i 12 marca zorganizowano w bibliotece szkolnej Zespołu Kształcenia i Wychowania im Jana Pawła II w Starej Kiszewie II edycję loterii fantowej. Celem loterii było pozyskanie funduszy na zakup lektur jak i literatury pięknej do biblioteki szkolnej. ,,Dobroć” to hasło, które towarzyszyło imprezie, bo właśnie dzięki dobroci i ofiarności sponsorów, możliwe było kontynuowanie kolejnej edycji loterii. Nauczyciele biblioteki: Zofia Więcławska oraz Joanna Ossowska chcą serdecznie podziękować pani Anacie Żywickiej, Wiesławie Romańskiej- Tocha, Hannie Sasko, Krzysztofowi Bembniście, Ligii Domańskiej za bezinteresowną pomoc i ,, dobroć serca”. Uroczystość uświetnił swoją obecnością wójt Gminny Stara Kiszewa Marian Pick, który również brał udział w szkolnej zabawie. Druga edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczniów szkoły jak i pracowników szkoły, na dzieci czekały wspaniałe nagrody: odtwarzacze mp3, pendraive, gry, piłki oraz inne atrakcyjne fanty. Szczęście dopisało tym razem Arkowi Marczykowi, Monice Czapiewskiej oraz uwielbianej przez uczniów pani Marii Landowskiej, osoby te wylosowały nagrody główne.

czytaj całość

Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Gminy Stara Kiszewa

czytaj całość

Turniej Piłki Siatkowej z Okazji Rocznicy Wyzwolenia Starej Kiszewy
Dnia 07.03.09r. na hali sportowej w Wygoninie odbył się X Turniej Piłki Siatkowej /drużyn mieszanych/ o Puchar Wójta Gminy z ok. Wyzwolenia Starej Kiszewy.Do rywalizacji przystąpiły 4 drużyny:Sołectwo Stara Kiszewa ,Konarzyny ,Olpuch i „Stolica” Stara Kiszewa.Turniej rozegrano systemem „każdy z każdym”. Sędzią Głównym Turnieju była Wiesława Romańska-Tocha.Turniej od kilku lat cieszy się dużym zainteresowaniem, jak również poziom turnieju jest coraz wyższy. Nie inaczej było w tym roku. Wszystkie mecze były bardzo zacięte i często kończyły się wynikiem 2:1.W decydującym o I miejscu meczu spotkały się drużyny Sołectwa Stara Kiszewa i Olpucha. Po zaciętej walce w drugim secie na przewagi wygrała Stara Kiszewa i tym samym zdobyła I miejsce i Puchar Wójta Gminy.W meczu o II miejsce spotkały się reprezentacje sąsiadujących ze sobą wsi Konarzyny i Olpucha. Mecz był bardzo pasjonujący i co chwilę zmieniało się prowadzenie raz jednej raz drugiej drużyny.Ostatecznie II miejsce zajęła drużyna z Konarzyn, a III miejsce Olpuch.Zwycięska drużyna grała w składzie: Katarzyna Knopa ,Lidia Knopa ,Ariel Słomiński ,Jarek Słomiński, Damian Stoba i Radosław Stolc.Na Turnieju wyróżniono kilku zawodników i tak:Siatkarką Turnieju została Katarzyna Knopa z drużyny Stara Kiszewa, siatkarzem został Mateusz Spierewka z Konarzyn, najlepiej serwujący –Piotr Sych, najwszechstronniejszy –Sylwek Ronkowski i najmłodsza zawodniczka turnieju Sylwia Szwichtenberg. Wyróżnieni zawodnicy otrzymali statuetki i nagrody rzeczowe.Puchar i nagrody rzeczowe wręczał Wójt Gminy Pan Marian Pick.

 

czytaj całość

Nowości na stronie!
Informujemy, że użytkownicy serwisu internetowego www.starakiszewa.pl mogą korzystać z udogodnienia polegającego na wprowadzeniu nowej zakładki „Prawo lokalne”, która umożliwia bezpośredni dostęp do bazy Uchwał Rady Gminy, Zarządzeń Wójta Gminy, Obwieszczeń i Zawiadomień. Obecnie dostęp do bazy był możliwy jedynie poprzez Biuletyn Informacji Publicznej BIP. Jednocześnie informujemy, że na podstronie Straży Gminnej zamieszczany jest aktualny zatwierdzony przez Komendę Powiatową Policji w Kościerzynie harmonogram pracy fotoradaru. Zapraszamy do korzystania z nowości w naszym internetowym serwisie. 
Turniej tenisa stołowego w świetlicy w Nowych Polaszkach

Dnia 11.02.2009 r. w ramach "Sportowe Ferie" w świetlicy w Nowych Polaszkach odbył się Turniej Tenisa Stołowego o “ Mistrzostwo Sołectwa “. W turnieju brało udział 15 zawodników. Turniej został rozegrany w 4 kategoriach wiekowych.

news: PICT0002.JPG

Wyniki techniczne Turnieju :

Klasy IV – V dziewczęta

I miejsce – Kamila Bruniecka

II miejsce – Dominika Kopytkowska

III miejsce Klaudia Borkowska

Klasy IV – V chłopcy

I miejsce – Bartosz Pepliński

II miejsce – Damian Ciepliński

III miejsce Jakub Bambi

Klasy VI – I gim chłopcy

I miejsce – Dawid Okoniewski

II miejsce – Łukasz Piekarski

III miejsce Marcin okoniewski

Klasy II – III gim chłopcy

I miejsce – Oskar Kaszubowski

II miejsce – Szymon Ziegert

III miejsce Maciej Breska

Zawodnicyza zajęcie miejsca I – III w poszczególnych kategoriach otrzymali nagrody rzeczowe, które wręczał Z – ca Wójta Pan Andrzej Hinc i Sołtys wsi Pani Irena Treder. Organizatorzy dla zawodników przygotowali poczęstunek ( napoje, słodycze ) Jmpreza była bardzo udana , a zawodnicy juz pytali o następny turniej.

 

czytaj całość

Strona 98 z 100 << < 95 96 97 98 99 100 >
Informacja
Urząd czynny:

poniedziałek - piątek
7:30 - 15:30

Adres:

ul. Ogrodowa 1
83-430 Stara Kiszewa
woj: pomorskie

Konto bankowe

Bank Spółdzielczy
Starogard Gdański
Oddz. Stara Kiszewa
Nr 59 8340 0001 0300 01 43 2000 0004 urzadgminy@starakiszewa.pl
Mapa Gminy
 
CIT
1% dla OSP
Załatw sprawę
Gosp. odpadami
BIP
eea grants
MojePodręczniki
Brak pluginu Flash
Strategia 2020
W galerii
Realizowane projektyLGR MORENKA
Chata Kociewia
Partnerstwo Gmin
Wrota Pomorza
Wydarzenia
PnWtŚrCzPiSoNi
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30