Nawigacja
GMINAoff
Prawo lokalne off
J.ORGANIZACYJNE off
J. POMOCNICZE off
O. POZARZĄDOWE off
TURYSTYKAoff
SPORToff
INNEoff
Zakończenie projektu - Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przebudowa przepompowni w miejscowości Stara Kiszewa

Zakończenie projektu - Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przebudowa przepompowni w miejscowości Stara Kiszewa

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 3.182.335,16 zł brutto

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 700.000,00 zł.

W ramach inwestycji dokonano modernizacji oczyszczalni ścieków w Starej Kiszewie, która obejmowała następujący zakres:

  • Dostawę i montaż automatycznej hermetycznej stacji kontenerowej wyposażonej w sito, system kontrolny ilości i jakości zrzucanych ścieków,

  • Modernizację poziomego piaskownika dla ścieków dowożonych z jego hermetyzacją,

  • Unowocześnienie stopnia mechanicznego oczyszczania poprzez montaż siato piaskownika w dobudowanym budynku technicznym wraz z montażem krat ręcznych jako bajpas w sytuacjach awaryjnych wraz z montażem systemu zbiorczego pomiaru ścieków surowych dopływających Siecia kanalizacyjną na teren oczyszczalni z podłączeniem instalacji do sito piaskownika,

  • Modernizację reaktorów biologicznych, komory stabilizacji osadu i zbiornika uśredniającego polegająca na wymianie:

- systemu napowietrzania drobno-pęcherzykowego

- mieszadeł wraz z armatura mocującą,

- sond tlenowych armatury regulującej i odcinające

  • Budowę rurociągów technologicznych

  • Modernizacja systemu odwadniania osadu w oparciu o prasę

  • Modernizacja systemu dozowania koagulantu

  • Modernizacja filtra piaskowo-żwirowego

  • przebudowy przepompowni ścieków w miejscu istniejącej przepompowni P1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

 

 

Uzyskany efekt ekologiczny


Typ oczyszczalni : biologiczno-mechaniczna rok budowy 2002

- przepustowość istniejąca Qśrd = 300 m3/d

- przepustowość po realizacji zadania Qśrd = 300 m3/d

Stężenia zanieczyszczeń (g/m3)
Ilość ścieków

BZT5

ChZTCr

Zawies. og.

Azot og.

Fosfor og.

Qśrd

(m3/d)

Stężenia oraz ilości ścieków wg założeń projektowych nowobudowanej oczyszczalni:

 

700

1200

550

-

-

700

- ścieki surowe- ścieki oczyszczone

25

125

35

-

-

700

Stężenia oraz ilość ścieków oczyszczonych przed rozbudową*/ modernizacją* oczyszczalni według analizy z dnia 18/19.09.2012r.

1,3

31,9

<5

-

-

184

Stężenia oraz ilość ścieków wg pozwolenia wodno-prawnego ważnego do dnia: 04.10.2015

25

125

35

-

-

300,1


Sposób zagospodarowania osadów:

Przed modernizacją

Ustabilizowany tlenowo nadmierny osad czynny z komory stabilizacji jest odwadniany w urządzeniu typu DRAIMAD-12 workowym. Następnie worki są przemieszczane specjalnym wózkiem i opróżniane na placu magazynowym. W trakcie magazynowania osad zmniejsza swój ciężar i objętość dzięki naturalnemu odparowaniu i jest okresowo wywożony przez firmę na wysypisko śmieci w Linowcu.

Po modernizacji

Przewiduje się wykorzystanie istniejącego zbiornika stabilizacji tlenowej oraz zastosowanie nowej prasy odwadniającej wraz ze zbiornikiem polielektrolit z automatyczną higienizacją osadu. Tak przygotowany osad będzie okresowo magazynowany na placu magazynowym na terenie oczyszczalni ścieków, a następnie utylizowany w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”

http://www.wfosigw.gda.pl/

Informacja
Urząd czynny:

poniedziałek - piątek
7:30 - 15:30

Adres:

ul. Ogrodowa 1
83-430 Stara Kiszewa
woj: pomorskie

Konto bankowe

Bank Spółdzielczy
Starogard Gdański
Oddz. Stara Kiszewa
Nr 59 8340 0001 0300 01 43 2000 0004 urzadgminy@starakiszewa.pl
Mapa Gminy
 
CIT
1% dla OSP
Załatw sprawę
Gosp. odpadami
BIP
eea grants
MojePodręczniki
Brak pluginu Flash
Strategia 2020
W galerii
Realizowane projektyLGR MORENKA
Chata Kociewia
Partnerstwo Gmin
Wrota Pomorza
Wydarzenia
PnWtŚrCzPiSoNi
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31