Nawigacja
GMINAoff
Prawo lokalne off
J.ORGANIZACYJNE off
J. POMOCNICZE off
O. POZARZĄDOWE off
TURYSTYKAoff
SPORToff
INNEoff
Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Gminy Stara Kiszewa

 

Zapraszam na XXVII Sesję Rady Gminy Stara Kiszewa, która odbędzie się 20 marca 2009 r. (piątek ) o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Gminy w Starej Kiszewie.Proponuje się następujący porządek obrad XXVII sesji:


1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji.

4. Informacja z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.


6. Podjęcie uchwał w sprawie:


6.1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.,

6.2. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na finansowanie zadania pn. „Ochrona Jeziora Wielkiego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Góra”,

6.3. zmieniającej uchwałę Nr XI/64/2007 Rady Gminy w Starej Kiszewie z dnia 30 października 2007 r, w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”,

6.4. zmieniająca uchwałę Nr V/35/2007 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia woli przez Wójta Stara Kiszewa w zakresie podwyższenia kapitału Zakładu Utylizacji Odpadów „Stary Las” Spółka z o.o. w Starogardzie Gdańskim,

6.5. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kiszewa,

6.6. przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Chwarzenko na lata 2009-2016”,

6.7. przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Chwarzo na lata 2009-2016”,

6.8. przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Górne Maliki na lata 2009-2016”,

6.9. przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Pałubin na lata 2009-2016”,

6.10. przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Stare Polaszki na lata 2009-2016”,

6.11. przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Stary Bukowiec na lata 2009-2016”,

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8. Wolne wnioski:

8.1. informacja Przewodniczącego Rady Gminy o obowiązku przedkładania oświadczeń majątkowych za 2008 r,

8.2. rozpatrzenie wniosku Pana Henryka Lipskiego Majątek Ziemski Góra w sprawie umorzenia podatków naliczonych przez Urząd Gminy,

9. Zakończenie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy

Adam Dębski


Informacja
Urząd czynny:

poniedziałek - piątek
7:30 - 15:30

Adres:

ul. Ogrodowa 1
83-430 Stara Kiszewa
woj: pomorskie

Konto bankowe

Bank Spółdzielczy
Starogard Gdański
Oddz. Stara Kiszewa
Nr 59 8340 0001 0300 01 43 2000 0004 urzadgminy@starakiszewa.pl
Mapa Gminy
 
CIT
1% dla OSP
Załatw sprawę
Gosp. odpadami
BIP
eea grants
MojePodręczniki
Brak pluginu Flash
Strategia 2020
W galerii
Realizowane projektyLGR MORENKA
Chata Kociewia
Partnerstwo Gmin
Wrota Pomorza
Wydarzenia
PnWtŚrCzPiSoNi
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31