Nawigacja
GMINAoff
Prawo lokalne off
J.ORGANIZACYJNE off
J. POMOCNICZE off
O. POZARZĄDOWE off
TURYSTYKAoff
SPORToff
INNEoff
Ogłoszenie

Ogłoszenie

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Stara Kiszewa do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Czyste powietrze Pomorza" - edycja 2018, Wójt Gminy Stara Kiszewa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na modernizację źródeł energii cieplnej w obiektach budowlanych, zlokalizowanych na terenie Gminy Stara Kiszewa.

Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki:

- jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych,

- wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,

- wielorodzinne, stanowiące własność Gminy.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które zamierzają w 2018 roku wykonać modernizację systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych rozwiązań:

- kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym lub,

- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą (drewno, pellet, słoma) lub,

- elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków.

Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na:

  1. a) dokumentację i nadzór techniczny,

- demontaż istniejącego źródła ciepła,

- zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem,

- wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.

Kwota dotacji może wynieść maksymalnie do 35% kosztów kwalifikowanych zadania, tj. do 30% z WFOŚiGW w Gdańsku i 5% z budżetu gminy. Ponadto kwota dotacji uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu oraz od liczby zainteresowanych, którzy chcą skorzystać z dofinansowania.

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w zależności od przyjętego rozwiązania wynosi nie więcej niż:

  1. Kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę:

- 5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilającego pojedynczego odbiorcę,

- 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,

  1. b) pompy ciepła – 10 000 zł na jedno źródło ciepła,
  2. c) elektryczne urządzenia grzewcze na potrzeby ogrzewania budynków:

- 1.000 zł na jedno elektryczne urządzenie grzewcze wraz z instalacją.

Mieszkańcy gminy zainteresowani udziałem w konkursie „Czyste powietrze Pomorza" - edycja 2018, powinni złożyć kompletny wniosek w Urzędzie Gminy Stara Kiszewa przy ul. Ogrodowej 1, w sekretariacie Urzędu, wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2018 r. Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Stara Kiszewa - pok. nr 20 oraz na stronie internetowej Urzędu www.starakiszewa.pl

Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

UWAGA!!!

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest obowiązek zlikwidowania pieca na więgiel lub koks.

Dofinansowanie nie obejmuje nowo budowanych budynków.


Oświadczenie o podatku VAT 

Informacja
Urząd czynny:

poniedziałek - piątek
7:30 - 15:30

Adres:

ul. Ogrodowa 1
83-430 Stara Kiszewa
woj: pomorskie

Konto bankowe

Bank Spółdzielczy
Starogard Gdański
Oddz. Stara Kiszewa
Nr 59 8340 0001 0300 01 43 2000 0004 urzadgminy@starakiszewa.pl
Mapa Gminy
 
CIT
1% dla OSP
Załatw sprawę
Gosp. odpadami
BIP
eea grants
MojePodręczniki
Brak pluginu Flash
Strategia 2020
W galerii
Realizowane projektyLGR MORENKA
Chata Kociewia
Partnerstwo Gmin
Wrota Pomorza
Wydarzenia
PnWtŚrCzPiSoNi
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31