Nawigacja
GMINAoff
Prawo lokalne off
J.ORGANIZACYJNE off
J. POMOCNICZE off
O. POZARZĄDOWE off
TURYSTYKAoff
SPORToff
INNEoff
Zaproszenie na XXXV Sesję Rady Gminy

Zaproszenie na XXXV Sesję Rady Gminy

Zapraszam na XXXV sesję Rady Gminy, która odbędzie się dnia 20 grudnia 2017 r. ( środa) o godz. 9:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Stara Kiszewa.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXXIV sesji.
 4. Informacja z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na „ Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu drogowego w Starej Kiszewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214”,
  • wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kościerskiego,
  • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017,
  • zatwierdzenia rocznego planu potrzeb na rok 2018 w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Stara Kiszewa w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego,
  • przyjęcia „Programu współpracy Gminy Stara Kiszewa z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok ”,
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bartoszylas,
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Konarzyny,
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Stara Kiszewa na 2018 rok,
  • nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Starej Kiszewie.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad sesji

Maria Moritz Przewodnicząca Rady Gminy.

Informacja
Urząd czynny:

poniedziałek - piątek
7:30 - 15:30

Adres:

ul. Ogrodowa 1
83-430 Stara Kiszewa
woj: pomorskie

Konto bankowe

Bank Spółdzielczy
Starogard Gdański
Oddz. Stara Kiszewa
Nr 59 8340 0001 0300 01 43 2000 0004 urzadgminy@starakiszewa.pl
Mapa Gminy
 
CIT
1% dla OSP
Załatw sprawę
Gosp. odpadami
BIP
eea grants
MojePodręczniki
Brak pluginu Flash
Strategia 2020
W galerii
Realizowane projektyLGR MORENKA
Chata Kociewia
Partnerstwo Gmin
Wrota Pomorza
Wydarzenia
PnWtŚrCzPiSoNi
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31